Colofon

Juridisch adres:

GSM-Multimedia GmbH
deze zijn vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Johann Söllner
Siemensstraße 10
94405 Landau
Duitsland

Telefoon: 09951690190
E-mail:
info@gsm-multimedia.de

BTW-nummer: DE814149813

geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank Landau
Handelsregisternummer HRB 6478


Verantwoordelijk volgens §18 lid 2 MStV:
Herr Johann  Söllner
Siemensstr. 10
94405  Landau
Deutschland


bevoegde toezichthoudende autoriteit voor audiovisuele mediadiensten:

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Heinrich-Lübke-Str. 27
81737 München
Tel.: +49 89 63 808-0
Fax: +49 89 63 808-140
E-Mail: info@blm.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.


Wij zijn noch bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtigingsprocedure voor consumentenzaken.

We zijn sinds 14.12.2016 lid van het initiatief 'FairCommerce'.
Voor meer informatie, ga naar 
www.haendlerbund.de/faircommerce.

Laatst bekeken